BLOG

Latest date
Most views
 • พิธีกรรมที่นิยมใช้ช่วงเริ่มงานก่อสร้าง

  Article

  พิธีกรรมที่นิยมใช้ช่วงเริ่มงานก่อสร้าง

  พิธีกรรมที่ใช้แตกต่างกันไปตามความเชื่อและความศรัทธาของเจ้าของโครงการ รวมถึงตำราที่ผู้ประกอบพิธีแต่ละท่านยึดถือ แต่เมื่อประมวลแล้ว มักพบเห็นกันใน 4 รูปแบบ ได้แก่ พิธีลงเสาเข็มต้นแรก พิธียกเสาเอก พิธีก่อฤกษ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ ซึ่งมีที่มาจากหลักการเดียวกัน

 • ขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21 และ 39 ทวิ

  Article

  ขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21 และ 39 ทวิ

  ในการขออนุญาตก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างคอนโดมิเนียม ฯลฯ มี 2 วิธีหลักได้แก่ การขออนุญาตแบบปกติ (ตามมาตรา 21) และการขออนุญาตแบบพิเศษ (ตามมาตรา 39 ทวิ) ซึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของโครงการควรทราบความแตกต่าง

 • Client Review | รีวิวบางส่วนจากลูกค้า

  Article

  Client Review | รีวิวบางส่วนจากลูกค้า

  หลักคิดของเอ็มเคแอลนั้นเชื่อว่า บริษัทที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไม่ได้เป็นเพราะลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพียงครั้งเดียว อย่างเดียว แต่เป็นเพราะลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการหลายครั้งและหลายอย่าง ด้วยหลักคิดนี้ ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจเรา ดังรีวิวบางส่วนต่อไปนี้

 • As-Built Drawings ถ้าไม่ทำไว้ อาจเสียใจในภายหลัง

  Article

  As-Built Drawings ถ้าไม่ทำไว้ อาจเสียใจในภายหลัง

  โดยทั่วไปในการก่อสร้างโครงการใดๆ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) ให้ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบ ก่อนส่งให้เจ้าของโครงการต่อไป

 • หนังสือเมื่อที่ปรึกษาเผยเคล็ดวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [Best Seller]

  News

  หนังสือเมื่อที่ปรึกษาเผยเคล็ดวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [Best Seller]

  เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เสาะหาคอร์สเรียนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ที่สนใจอบรมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

 • BOQ คืออะไร ทำไมต้องใช้แนบสัญญา

  Article

  BOQ คืออะไร ทำไมต้องใช้แนบสัญญา

  ในการก่อสร้างโครงการใด ๆ ก็ตาม เรามักจะคุ้นหูหรือได้ยินฝ่ายที่ร่วมดำเนินโครงการพูดศัพท์เทคนิคคำนึงอยู่เสมอ คือคำว่า BOQ แล้ว BOQ ที่ว่านี้คืออะไร ไม่มีได้ไหม ทำไมต้องใช้แนบสัญญา เอ็มเคแอลจะสรุปให้ฟัง

 • รู้จักระบบและโรงงานผลิต Precast Concrete

  Article

  รู้จักระบบและโรงงานผลิต Precast Concrete

  ระบบพรีคาสท์ (Precast Concrete) สามารถลด 3 ปัจจัยสำคัญในงานก่อสร้างได้ กล่าวคือ ลดจำนวนแรงงานที่ใช้ ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และลดกิจกรรมที่หน่วยงานก่อสร้าง แบ่งไปทำที่โรงงาน

 • ขั้นตอนการออกแบบโครงการ

  Article

  ขั้นตอนการออกแบบโครงการ

  การออกแบบโครงการเป็นขั้นตอนสำคัญ ในการแปลงจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ถ้าหากงานออกแบบผิดพลาด สิ่งก่อสร้างย่อมเกิดความผิดพลาดตามไปด้วย

 • ความจำเป็นในการควบคุมงานก่อสร้าง

  Article

  ความจำเป็นในการควบคุมงานก่อสร้าง

  ปัจจุบันมีบริษัทที่ปรึกษารับควบคุมงานก่อสร้างเปิดให้บริการเป็นทางเลือกกับลูกค้ามากมายหลายบริษัท เหตุใดการควบคุมงานก่อสร้างจึงมีความสำคัญ ติดตามอ่านได้ในบทความนี้

 • Soft Opening: Sappaya Hotel

  News

  Soft Opening: Sappaya Hotel

  เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสรกฤตย์ พันธุมนตรี CEO ของ MKL Consultants ในฐานะที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธี Soft Opening โรงแรมสัปปายะ @ Lotus Valley Golf Resort

 • บริหารการก่อสร้างคอนโดมิเนียมใน 1 หน้า

  Article

  บริหารการก่อสร้างคอนโดมิเนียมใน 1 หน้า

  ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม กิจกรรมสำคัญส่วนใหญ่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรม เช่น การออกแบบ, ขอ EIA, การขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้า หากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จัดการไม่ดีพอ

 • 3D Animation : Prefabricated Construction System

  Video

  3D Animation : Prefabricated Construction System

  3D Animation แสดงการก่อสร้างโดยใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabricated Construction) ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้าง แรงงาน และกิจกรรมหน้างาน

 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มักเชี่ยวชาญในเรื่องใด

  Article

  นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มักเชี่ยวชาญในเรื่องใด

  เพื่อให้โครงการมีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงต้อง Maximize รายได้ให้มากที่สุด และ Minimize ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง รวมไปถึงระยะเวลาของโครงการให้น้อยที่สุด

 • กิจกรรมในการก่อสร้างช่วงใดมีความสำคัญมากที่สุด

  Article

  กิจกรรมในการก่อสร้างช่วงใดมีความสำคัญมากที่สุด

  กิจกรรมในการพัฒนาโครงการแต่ละประเภท อาจแตกต่างกันไปตามเป้าหมาย ข้อกฎหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ของเจ้าของโครงการแต่ละราย

 • The MKL Model [ข้อคิดดีๆ ในการบริหาร]

  Article

  The MKL Model [ข้อคิดดีๆ ในการบริหาร]

  ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มักมีหลักคิดหรือข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตหรือการบริหาร เอ็มเคแอลจะสรุปให้ฟังว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ มีหลักคิดที่เหมือนกันอย่างไร

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

  Article

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

  กฎหมายถูกพัฒนาขึ้นมาจากหลักของเหตุและผล ดังที่นักปราชญ์ของโลก อริสโตเติลได้ให้นิยามของกฎหมายไว้ว่า “The law is reason, free from passion.”

 • ทีมงานที่ร่วมโครงการก่อสร้างมีฝ่ายใดบ้าง

  Article

  ทีมงานที่ร่วมโครงการก่อสร้างมีฝ่ายใดบ้าง

  โดยทั่วไป โครงการก่อสร้างจะมีกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 6 ฝ่ายหลัก ได้แก่ เจ้าของโครงการ, ที่ปรึกษาการก่อสร้าง, ผู้ออกแบบโครงการ, ผู้รับจ้างก่อสร้าง, ที่ปรึกษาด้านต่างๆ และธนาคาร

 • ปัจจัยสำคัญที่เบี่ยงเบนผลตอบแทนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  Article

  ปัจจัยสำคัญที่เบี่ยงเบนผลตอบแทนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  กฎ 80/20 ที่กล่าวว่า “80% of the effects come from 20% of the causes.” แปลว่า 80% ของผลที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุเพียง 20%

 • เป้าหมายของโครงการ 4 ด้าน

  Article

  เป้าหมายของโครงการ 4 ด้าน

  Scope และ Quality เป็นสิ่งที่เราต้องการให้มีมากที่สุด ส่วน Time และ Cost เป็นสิ่งที่เราต้องการจำกัดหรือใช้น้อยที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นเอง

 • สมการของเป้าหมายในการบริหารโครงการก่อสร้าง

  Article

  สมการของเป้าหมายในการบริหารโครงการก่อสร้าง

  เป้าหมายโครงการมี 4 ด้าน คือ ขอบเขต (Scope), คุณภาพของขอบเขตนั้น (Quality), เวลาที่ใช้สร้างขอบเขตให้มีคุณภาพที่ต้องการ (Time) และต้นทุนที่เสียไป (Cost)

 • อย่าเปลี่ยนแปลงแบบในขั้นจัดทำเอกสารการก่อสร้าง

  Article

  อย่าเปลี่ยนแปลงแบบในขั้นจัดทำเอกสารการก่อสร้าง

  หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบหลังจากที่ได้ทำการกำหนดคุณสมบัติวัสดุไปแล้ว อาจทำให้แบบขาดความสอดคล้องกันและเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตรรกะ ศรีวราห์

  Event

  พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตรรกะ ศรีวราห์

  คุณสรกฤตย์ พันธุมนตรี CEO ของ MKL Consultants ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตรรกะ ศรีวราห์ (U Charoen Residence)

 • เทคโนโลยีการก่อสร้าง Precast Segmental Box Girder

  Article

  เทคโนโลยีการก่อสร้าง Precast Segmental Box Girder

  ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงสร้างทางวิ่ง ทั้งของรถไฟฟ้าความเร็วสูงและมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมไปยังภูมิภาคต่างๆ ของไทย ใช้โครงสร้างแบบ Precast Segmental Box Girder