News

18.11.2023

หนังสือเมื่อที่ปรึกษาเผยเคล็ดวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [Best Seller]

Byที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง เอ็มเคแอล คอนซัลแตนส์

เมื่อที่ปรึกษาเผยเคล็ดวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

ที่มา

คงมีคนจำนวนไม่มากที่จะทราบว่า ในวันหนึ่งตนเองจะต้องเข้ามาเกี่ยวพันหรือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เชื่อเหลือเกินว่า หากคนคนนั้นมีเป้าหมายที่จะเป็นเศรษฐีให้ได้ในอนาคต บุคคลผู้นั้นย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวพันกับธุรกิจนี้ไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุที่คงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่า ไม่มีเศรษฐีคนใด ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้ง หนึ่งในมาตรการสำคัญที่รัฐใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เสมอก็จะต้องเกี่ยวพันกับธุรกิจนี้ เพราะหากสังเกตให้ดีแล้วจะพบว่า แม้แต่อาคารที่อยู่อาศัยของเราเอง ยังมีการใช้วัสดุ/อุปกรณ์มากมายหลายชนิด แต่ละชนิดย่อมมีผู้ผลิตในท้องตลาดมากมายหลายบริษัท และแน่นอนว่าในแต่ละบริษัทย่อมมีการจ้างแรงงานหลายคน รวมถึงผู้ที่นำวัสดุ/อุปกรณ์เหล่านั้นมาผสมหรือประกอบกัน คือ ผู้รับจ้างก่อสร้าง ก็ต้องจ้างแรงงานอีกจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกหลักและถูกช่วงเวลา นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือตนเองแล้ว ยังเป็นการช่วยประเทศและช่วยคนเป็นจำนวนมากให้มีงานทำอีกด้วย

 

ดังนั้น ทีมงานของบริษัท เอ็มเคแอล คอนซัลแตนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง จึงนำความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผสมผสานทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการให้บริการลูกค้าหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการต่าง ๆ มาเปิดเผยให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ นอกจากผู้อ่านจะได้ทราบถึงเคล็ดลับที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศนิยมใช้แล้ว ยังทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคในการดำเนินโครงการ ตลอดจนจิตวิทยาในการบริหารงาน ที่ได้้รับการพิสูจน์ทดลองทองในการนำไปปฏิบัติแล้วอีกด้วย


คำนิยม

“เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องยากและซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและโชกโชนของเอ็มเคแอล”

รศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

——————————–

“นับเป็นเรื่องที่ดีที่องค์ความรู้ทั้งศาสตร์ด้านการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศิลป์ในด้านการเจรจา จิตวิทยาในการบริหารโครงการ จะถูกรวบรวมและถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาผ่านหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้สนใจประกอบธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม จะได้รับองค์ความรู้จากผู้มากประสบการณ์ด้านธุรกิจและประสบความสำเร็จในวงการก่อสร้างมายาวนานอย่างคุณสรกฤตย์ โดยเนื้อหา เกร็ดความรู้ และทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ถูกถ่ายทอดอย่างเรียบง่าย แต่สร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งความเป็นมืออาชีพของเอ็มเคแอลนั้น ยังได้ถูกพิสูจน์ให้เห็นในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม APF Innovation Center และอาคารสำนักงานใหญ่ Office 123 Ampolfood HQ พร้อมด้วยโครงการก่อสร้างอีกมากมายที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์”

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

——————————–

“การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังมิได้ถูกจำแนกให้เป็นศาสตร์เฉพาะแขนงหนึ่ง หากแต่เป็นการรวบรวมเอาศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้ เอ็มเคแอลได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงรายละเอียดอันซับซ้อนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และได้บรรยายออกมาให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ถือเป็นความชาญฉลาดของเอ็มเคแอลโดยแท้”

ดร.ชนฐนพค์ รุ่งโรจน์ธนกุล

ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท พันนาชยสา จำกัด

——————————–

“ถ้าหากใครที่ต้องการล่าวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผมแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ”

คุณเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ภูเก็ตมานา จำกัด


สารบัญ

ภาคความรู้พื้นฐาน

 1. อสังหาริมทรัพย์คืออะไร
 2. การแบ่งกลุ่มของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 3. รูปแบบการลงทุนและความแตกต่าง
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 5. ปัจจัยสำคัญที่เบี่ยงเบนผลตอบแทนของโครงการ
 6. The McKeller Way

ภาคขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. รู้จัก Flowchart การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. คัดเลือกที่ดินเป้าหมาย
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 4. จัดซื้อที่ดิน
 5. ออกแบบโครงการ
 6. สรรหาผู้รับจ้างก่อสร้าง
 7. ทำการตลาดและการขาย
 8. ยื่นขอ EIA
 9. ขออนุญาตก่อสร้าง
 10. ขออนุญาตเฉพาะทาง
 11. ก่อสร้างโครงการ
 12. ขอใบรับรองการก่อสร้าง
 13. โอนกรรมสิทธิ์หรือเปิดให้บริการ
 14. บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง

ภาคเทคนิค

 1. Pre-Feasibility Study ทำอย่างไร
 2. หาหุ้นส่วนและขอสนับสนุนสินเชื่อโครงการ
 3. Critical Path ในการพัฒนาคอนโดมิเนียม
 4. สถิติช่วยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร
 5. สรรหาผู้ออกแบบและที่ปรึกษาโครงการ
 6. เลือกรูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้างให้เหมาะสม
 7. ร่างสัญญาอย่างไรให้มีคุณภาพ
 8. แยกสัญญาจ้างก่อสร้างอย่างไรให้ได้ประโยชน์
 9. กลยุทธ์การลดต้นทุนของโครงการ
 10. หลักการ Value Engineering
 11. ป้องกันปัญหางานเพิ่มในช่วงการก่อสร้างอย่างไร
 12. หยินกับหยางในการพัฒนาโครงการ
 13. อาคารเขียวกับความห่วงใยต่อคนรุ่นหลัง
 14. เหตุใดแบบประกอบการก่อสร้างจึงมีหลายชนิด
 15. เหตุใดจึงต้องมีผู้บริหารการก่อสร้าง
 16. ระบบการควบคุมผู้รับจ้างก่อสร้าง
 17. ตรวจติดตามงานก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดเล็ก
 18. พิธีกรรมที่นิยมใช้ช่วงเริ่มงานก่อสร้าง
 19. Site Layout สำคัญต่อคุณภาพงานก่อสร้างอย่างไร
 20. รู้จักวัสดุก่อสร้างหลัก
 21. สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 22. เคล็ดลับในการบริหารโครงการ
 23. ความสำคัญของบทบาท
 24. ป้องกันปัญหาในการ Renovate อาคาร
 25. เหตุใดจึงมีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ระยะ
 26. 4 สาเหตุที่ทำให้สิ่งก่อสร้างเกิดข้อบกพร่อง
 27. ซ่อมแซมงานให้ได้คุณภาพ ทำได้ไม่ง่ายนัก

ภาคพิเศษ

 1. ท่านผู้ว่าฯ มือสั่น
 2. ข้อคิดจากเซียนหมากรุก
 3. รู้จักระบบและโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
 4. เทคโนโลยีการก่อสร้าง Precast Segmental Box Girder
 5. เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ Tokyo Bay
 6. มุมมองแบบ Total to Details
 7. อารมณ์มักอยู่เหนือเหตุผล
 8. เรื่องของแมวกับ 4 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
 9. ยิ่งเครดิตดีเท่าไร ยิ่งใช้เอกสารน้อยเท่านั้น
 10. ต้องเป็น Director ที่เก่งที่สุด ไม่ใช่ Player ที่เก่งที่สุด
 11. ความจำเป็นทำให้เกิดความเจริญ
 12. รู้จักเรา

สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่เสาะหาคอร์สเรียนอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่สนใจอบรมอสังหาริมทรัพย์ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

โดยสามารถติดตามเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ทั้งในแบบรูปเล่ม (Printed Book) ที่ร้านหนังสือทั่วประเทศหรืออีบุ๊ค (E-Book) 

back
340 views
Share