นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลด้านล่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ MKL Consultants และบริษัทในเครือ ดังต่อไปนี้

การใช้งานปกติ – การใช้ Cookies

ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ ที่เราให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ เช่น การเข้าดูข้อมูลในหน้า What We Do, Projects, Blog, Contact และการกรอกใบสมัครงานในหน้า Careers อย่างไรก็ตาม MKL Consultants ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราอาจใช้ Cookies หรือโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลบางอย่างที่จำเป็น เช่น ชื่อ ISP ของท่าน เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงเรา หน้าที่ท่านทำการเรียกดูข้อมูล ตลอดจนวันเวลาที่เรียกดู ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บในลักษณะของสถิติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

สำหรับการให้บริการบางอย่าง (Contact และ Careers) MKL Consultants มีความจำเป็นต้องเก็บรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวในระหว่างบริษัทในเครือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของเราหรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากจะถูกบังคับโดยบทบัญญัติของกฎหมายหรือมีเหตุผลอันสมควรอย่างอื่น

การจัดการข้อมูลที่ปรากฏบนอีเมลของท่าน

ในกรณีของการติดต่อสอบถามส่งอีเมล มายัง MKL Consultants และบริษัทในเครือ ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลนั้นจะใช้เพื่อการอ้างอิงและการแก้ไขปัญหาที่ท่านระบุถึงในอีเมลเท่านั้น เกี่ยวกับ Privacy Policy

เกี่ยวกับ Privacy Policy

MKL Consultants และบริษัทในเครือ เชื่อมั่นว่า คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเรา ดังนั้นหากท่านมีข้อสงสัยคำถามหรือข้อทักทวงใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมล ที่ระบุในหน้า Contact